PROTECŢIA DATELOR

Responsabilitatea prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal pe pagina noastră revine companiei TSC Food Products GmbH, Bahnhofsplatz 1, 4600 Wels. Datele companiei TSC Food Products GmbH se află la rubrica Impressum.

Protecţia datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se face în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia datelor precum şi cu această declaraţie. Utilizarea paginii noastre este de regulă posibilă fără introducerea datelor cu caracter personal. Dacă pe paginile noastre se solicită date cu caracter personal (d.ex. nume, adresă sau adresă e-mail), introducerea acestora, dacă se face, este întotdeauna benevolă. Colectarea datelor cu caracter personal se mai face şi la iniţiativa Dvs. dacă ne contactaţi de exemplu prin e-mail, în cadrul expoziţiilor, al contactelor de afaceri etc. Datele comunicate cu acordul Dvs. sunt înregistrate doar în scopul respectiv (răspunsul la cerere, desfăşurarea afacerii, etc.).

OPERATORUL DE DATE, DESTINATARUL
Prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal se face cu ajutorul operatorilor de date care ne sprijină în oferirea serviciilor (d.ex. găzduire web, servicii de expediere de newsletter prin e-mail). Aceşti operatori de date au obligaţia să vă protejeze cu stricteţe datele Dvs. cu caracter personal şi nu au dreptul de a le folosi în alte scopuri în afara prestării serviciilor noastre. Transmiterea datelor Dvs. cu caracter personal se face doar către furnizorii specifici de servicii precum bănci (în cazul tranzacţiilor către Dvs.) consultanţi fiscali (dacă apăreţi în contabilitatea noastră), furnizorilor de servicii de transport (în cazul expedierilor al căror destinatar sunteţi) etc.

COOKIE-URI
Această pagină web foloseşte cookie-uri. Acestea facilitează utilizarea paginilor web şi o fac mai eficientă. Un cookie este un mic fişier de text care serveşte salvării de informaţii. În momentul vizitării unei pagini web, aceasta poate plasa un cookie pe computerul vizitatorului. În cazul unei vizite ulterioare, pagina web poate citi datele cookie-ului salvat şi constată d. ex. dacă utilizatorul a vizitat deja pagina şi de ce domenii a fost interesat în mod special. Pentru informaţii suplimentare despre cookie-uri consultaţi WIKIPEDIA.

MODIFICAREA SETĂRILOR COOKIE
Utilizatorul poate stabili în setările browser-ului web modul de tratare al cookie-urilor de către acesta şi care cookie-uri sunt premise, respectiv respinse. Setările variază în funcţie de browser. Puteţi obţine informaţii detaliate în această privinţă activând funcţia ֦ ajutor” a browser-ului respectiv. Dacă utilizarea cookie-urilor este condiţionată, funcţiile paginii web pot fi eventual restricţionate.

COOKIE-URILE DE PE PAGINA NOASTRĂ
Pagina noastră web prelucrează următoarele cookie-uri: serviciul de analiză web Google Analytics salvează datele anonimizate ale utilizatorilor prin Google. Serviciul de publicitate DoubleClick Ad Exchange serveşte gestionării publicităţii În reţeaua de publicitate Google.

SERVER LOG FILE
În scopul supravegherii funcţionării tehnice şi al creşterii siguranţei de funcţionare a server-ului web, pe baza interesului îndreptăţit al responsabililor în cauză (măsuri de siguranţă tehnice), această pagină prelucrează următoarele date cu caracter personal într-un server log file: – conţinut solicitat – ora solicitării server-ului – tipul/versiunea de browser – system de operare folosit – referrer URL – adresă IP. Aceste date sunt salvate în dreptul persoanei doar pentru max. 24 ore după care adresele IP sunt anonimizate.

GOOGLE ANALYTICS
Această pagină web foloseşte Google Analytics, un serviciu de analiză web al companiei Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“) pe fondul de drept al interesului legitim predominant (analiza utilizării paginii web). În acest sens am încheiat cu Google un contract în vederea prelucrării datelor comenzilor. În momentul accesării paginii noastre web se creează o legătură cu serverele Google prin intermediul unui software, iar datele sunt transmise la servere Google localizate parţial în USA. Google Analytics utilizează cookie-uri pentru a salva informaţii despre utilizatorul paginii web şi pentru a analiza folosirea paginii web de către utilizatori. Această pagină web foloseşte funcţia „anonimizare IP“. Prin intermediul acesteia, adresa Dvs. IP este prescurtată şi astfel anonimizată de Google înainte de a fi trimisă în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Convenţiei Privind Spaţiul Economic European. Doar în cazuri excepţionale, adresa IP completă este transmisă serverului Google din USA unde este prescurtată. În conformitate cu declaraţiile Google, compania foloseşte datele pentru a evalua utilizarea paginii, a întocmi rapoarte despre activităţile de pe pagină şi pentru a furniza şi alte servicii legate de utilizarea paginii web şi a internetului. Google poate transmite aceste informaţii unor companii terţe dacă acest fapt este prevăzut de lege şi dacă acestea prelucrează datele la dispoziţia dată de Google. Puteţi obţine informaţii detaliate despre prelucrarea datelor de Google Analytics în declaraţia cu privire la prelucrarea datelor aparţinând Google, respectiv Google Analytics.

DEZACTIVAREA GOOGLE ANALYTICS
Puteţi împiedica colectarea datelor Dvs. de utilizator pe pagina noastră setând în browser-ul web opţiunea „Do Not Track“. Pagina noastră web respectă indicaţia „Do Not Track“ pe care browser-ul Dvs. o trimite apoi tuturor paginilor web. În general, puteţi împiedica colectarea datelor Dvs. de utilizator de către Google Analytics pe toate paginile web prin descărcarea şi instalarea unui browser- plugin disponibil la link-ul următor: https://tools.google.com/dlpage/ gaoptout?hl=en Puteţi împiedica colectarea datelor Dvs. de Google Analytics doar pe pagina aceasta activând următorul link. Se va produce o setare în memoria locală a browser-ului care va împiedica înregistrarea datelor Dvs. la vizitarea ulterioară a acestei pagini web:

DREPTURILE DVS.
Aveţi dreptul la informaţie, corectare, ştergere şi restrângere a prelucrării datelor cu caracter personal. Dacă există baza de drept a prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în acordul Dvs. sau într-un contract încheiat cu Dvs. aveţi în plus dreptul la transferabilitatea datelor. Aveţi drept de retractare a unui acord eventual dat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal până în momentul retractării nu este afectată de aceasta. Aveţi dreptul la obiecţie la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul publicităţii directe. În cazul obiecţiei, datele Dvs. cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în scopul publicităţii directe. Vă rugăm adresaţi în scris cererile privind informaţia, corectarea, ştergerea, restrângerea prelucrării, retractarea sau obiecţia la TSC Food Products GmbH, Bahnhofplatz 1, 4600 Wels sau prin e-mail la info@tsc.at. În plus, aveţi drep de apel la autorităţile de supraveghere (Autoritatea Austriacă de Protecţie a Datelor/Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Viena, E.Mail: dsb@dsb.gv.at).

DESIGN & PROGRAMARE
Agenţie de publicitate şi agenţie online REICHLUNDPARTNER